Müəllif Məlumatlar

00:25 üzərində 27.02.2016

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı üçün zəmin yaradılmışdır. Aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri formalaşmış, normativ hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir. İdarəetmədə səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması üçün elektron kənd təsərrüfatı sistemi tətbiq edilməkdədir.

  • Bu mövzu  Rövşən Quluyev - Tədqiqatçı tərəfindən 2 illər, 7 aylar əvvəl dəyişdirildi. Səbəb: aydın təqdimat üçün
  • Bu mövzu  admin tərəfindən 2 illər, 7 aylar əvvəl dəyişdirildi.