Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7000, EUR 1.9649, TRY 0.2990, RUB 0.0260, CNY 0.2456, GEL 0.6355, GBP 2.2393, IRR 0.0040, JPY 1.5143, XAU 2077.4085, XAG 24.8617, XPT 1425.0420, XPD 1836.6205

Форум

Форум Темы Сообщения Freshness
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

Aqrar sahənin inkişafı ölkəmiz üçün olduqca aktual bir sahə olduğu üçün belə bir qrupun yaranması zərurətə çevirildi..Buyurun faydalı fikir mübadiləsi aparmaqla müəyyən nəticəyə nail olmaq üçün ortaq məxrəcə gəlmək haqda düşünə bilərik…

1
1
Bank və Sığorta

Bank və Sığorta sahəsində yeniliklər və qanun vericilikdə olan deyişikliləri müzakirə etmək üçn qrupa üzv olun

0
0
Нет тем
admin
Beynəlxalq iqtisadiyyat

Beynəlxalq iqtisadiyyat üzrə araşdırmalarla bu grupda tanış ola bilərsiz.

2
6
Ən çox baxılanlar

Bu qrupda siz saytımızdan ən çox oxunan məqalələrlə tanış ola bilərsiniz.

1
1
İqtisadi Təhsil

İqtisadi Təhsil

0
0
Нет тем
İqtisadiyyat fəlsəfəsi

Həyat göstərdi ki, iqtisadi siyasətdə dəyərlər əsasında yanaşmanın nəzərə alınmaması ağır sosial-iqtisadi nəticələrə səbəb olur. Bu kimi po¬zun¬tular daha şox totalitar rejimlərdə müşahidə olunur. İqtisadiyyat fəlsəfəsi “iqtisadi sahədə insan hansı dəyərlərə üstünlük verməlidir?” sualına cavab axtarır. Burada, ilk növbədə, başlıca ka¬te¬qoriyalardan biri olan “istehlak ne¬mət¬ləri” kateqoriya¬sı¬nın məzmununu araşdırmaq lazım gəlir. Fəlsəfi yanaşma insanların istehlak nemətlərinə, sərvətlərə münasibətlərini aşkarlayır. Qrupun məqsədi müxtəlif iqtisadi problemlərə məhz fəlsəfi cəhətdən yanaşmaqdır.

0
0
Нет тем
Neft

Neft sektorunun analizi ilə bu qrupda tanış ola bilərsiniz

0
0
Нет тем
Nəqliyyat

Bu grupa üzv olmaqla siz nəqliyyat sahesində yeniliklər və qanunvericiliklərdə olunan dəyişiklilərlə taniç ola həmçinin müzakirələrə qoşula bilərsinizz

0
0
Нет тем
admin
Sahibkarlıq

Sahibkarlıq sahəsində baş verənlərlə tanış olub müzakirə etmək üçün bu qrupa üzv olun

2
2
Vergi və Rüsumlar

Vergi və Rüsumlar bağli müzakirələrə və yeni qanunvericiliklə tanış olmaq üçün bu qrupa üzv olun

1
1
Перейти к верхней панели