Автор Сообщения

27.02.2016 в 00:25

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı üçün zəmin yaradılmışdır. Aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri formalaşmış, normativ hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir. İdarəetmədə səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması üçün elektron kənd təsərrüfatı sistemi tətbiq edilməkdədir.

  • Эта тема была изменена 2 года/лет, 7 мес. назад пользователем  Rövşən Quluyev - Tədqiqatçı. Причина: aydın təqdimat üçün
  • Эта тема была изменена 2 года/лет, 7 мес. назад пользователем  admin.