Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7001, EUR 2.1335, TRY 0.4521, RUB 0.0302, CNY 0.2681, GEL 0.6904, GBP 2.4037, IRR 0.0038, JPY 1.6085, XAU 2310.4274, XAG 28.7542, XPT 1713.3948, XPD 1738.3523
Логотип группы (İqtisadiyyat fəlsəfəsi)

İqtisadiyyat fəlsəfəsi...

Открытая группа, 1 участник, активность: 1 год, 8 месяцев назад

Həyat göstərdi ki, iqtisadi siyasətdə dəyərlər əsasında yanaşmanın nəzərə alınmaması ağır sosial-iqtisadi nəticələrə səbəb olur. Bu kimi po¬zun¬tular daha şox totalitar rejimlərdə müşahidə olunur. İqtisadiyyat fəlsəfəsi “iqtisadi sahədə insan hansı dəyərlərə üstünlük verməlidir?” sualına cavab axtarır. Burada, ilk növbədə, başlıca ka¬te¬qoriyalardan biri olan “istehlak ne¬mət¬ləri” kateqoriya¬sı¬nın məzmununu araşdırmaq lazım gəlir. Fəlsəfi yanaşma insanların istehlak nemətlərinə, sərvətlərə münasibətlərini aşkarlayır. Qrupun məqsədi müxtəlif iqtisadi problemlərə məhz fəlsəfi cəhətdən yanaşmaqdır.

Администраторы
  • Рисунок профиля (Leyla Nəzirzadə)

İqtisadiyyat fəlsəfəsi

К сожалению, обсуждений нет!

Вы должны войти, чтобы создавать новые темы.

Перейти к верхней панели