Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ailə təsrrüfatı
Банк и страхование
Международная экономика
Bilik Iqtisadiyyatı
diskurs.az radio unec
Dünya İqtisadi Forumu
Fiskal Siyasət
İnforqrafika
İnnovasiya
ISE Economic Talks
Made in Azerbaijan
Макроэкономический анализ
Финансовые рынки
Marketinq
Milli iqtisadiyyat
Müsahibə
Нефть
Транспорт
Транспорт
Qender
Предпринимательство
Sənaye
Turizm
Налоги и пошлины
Домохозяйства
Экономическое образование
USD 1.7000, EUR 1.9479, TRY 0.3020, RUB 0.0259, CNY 0.2451, GEL 0.6308, GBP 2.2135, IRR 0.0040, JPY 1.5131, XAU 2086.5970, XAG 24.8452, XPT 1411.3910, XPD 1835.2095
(Azərbaycan) Layihə menecerindən tələb olunan 8 şəxsi keyfiyyət
HEAD-10-things-to-consider-when-choosing-project-management-software

Извините, этот техт доступен только в “Американский Английский” и “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

(Azərbaycan) Aslan Əzimzadə. Azərbaycanın ixrac xəritəsi korporativ biznes subyektləri kontekstində
azex2

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Azərbaycanın ixrac xəritəsi: Korporativ biznes subyektləri kontekstində

 

Ümumiyyətlə ölkənin ixrac xəritəsi dedikdə, ölkədə istehsal olunan məhsulların və edilən xidmətlərin ixracının coğrafi istiqamətlərinin koordinatlarının təsviri başa düşülür.Məsələn deyək ki, Azərbaycanda brend məhsullar istehsal olunur.Bəs bu brend məhsullar hansı istiqamətdə hansı ölkələrə ixrac edilə bilər? Potensial olaraq deyək ki, Pakistan, Fransa, Rusiya, Burkina Faso, Kanada və s.

06

Biz buradan görürük ki, Azərbaycan Ön Asiyada yerləşən kiçik bir ölkə olsa da, onun milli iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən iri biznes subyektlərinin ixrac potensialı öz brend məhsullarını hansı coğrafi istiqamətlərdə satışa yönəldib reallaşdıra bilər və həmin reallaşdırılan məhsullardan öz ölkəsinə valyuta gəlirləri idxal edə bilər.Yəni bu valyuta axını iri biznes subyektlərinin düzgün istiqamətdə ixracından asılıdır.

Fərz edək ki, biz qeyri-neft sektoruna dəfələrlə investisiya yatırımını artırdıq, resursları dövriyəyə gətirdik, əlavə dəyər yaratdıq və çoxlu məhsullar istehsal etdik.O zaman satış bazarımız necə olacaq? Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının əsas satış bazarı ənənəvi olaraq post-sovet məkanı olmuşdur.Xüsusi ilə də Rusiya.Rusiyanın isə Azərbaycana münasibəti bir az qeyri ciddidir.Çünki istədiyi vaxt gömrük sərhədlərini açır istədiyi vaxt isə bağlayır.Belə olan təqdirdə Azərbaycan öz ixrac xəritəsini yaratmalıdır.Bu ixrac xəritəsini yaratmaq üçün isə Azərbaycana həm istehsal sahəsində həm menecment sahəsində həm də marketinq sahəsində güclü mütəxəssislər lazımdır.Bu güclü mütəxəssislər satış və bazarlarla bağlı dünyada olan bütün məlumatları toplamalı və bu informasiyalar ötürülülməlidir Azərbaycanın korporativ biznes subyektlərinə.Məsələn deyək ki,mütəxəssislərin araşdırmaları nəticəsində yeni satış bazarları aşkar olunmuşdur və bu satış bazarlarının həcmi 1 trilyon dollardır.Bu 1 trilyonun içərisində bizim xüsusi çəkimiz 0-dır.Əgər bu 1 trilyonu biz 100 faiz götürsək Azərbaycanın potensial imkanları nəticəsində biz öz xüsusi çəkimizi 5 faizəcən yüksəldə bilərik və ən azı 1 faiz xüsusi çəkinin yaranması Azərbaycan üçün 10 milyard dollar deməkdir

19190768_929597450516736_816510109_n

Ona görə də bu ixrac xəritəsinin Azərbaycanda yaradılması dövlətimiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir.Həmçinin biz paralel olaraq brend məhsulları istehsal edən korporativ biznes subyektlərimizi də formalaşdırmalıyıq.Hansı sahələr bizdə rəqabətətablı məhsul buraxa bilib həmin məhsulu ixraca yönəldə bilərsə, o sahənin  inkişaf  etdirilməsi zəruridir.İnkişaf deyəndə ona yalnız investisiya dəstəyi vermək nəzərdə tutulmur.Ona bütün dəstəyi (maliyyə dəstəyi, vergi dəstəyi, gömrük dəstəyi, informasiya dəstəyi, ixracın stimullaşdırılması və s.) verərək ölkə iqtisadiyyatında klasterləşdirmə aparmaq nəzərdə tutulur

lons-1

Sonda təklif kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ixrac xəritəsinin, korporativ biznes subyektlərinin, orta və kiçik biznes subyektləri arasında iş birliyinin və ixraca dəstəyin yaranması üçün xüsusi dövlət proqramına ehtiyac vardır.

Mənbə: Azexport.az

 

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Aslan Əzimzadə

Elmi rəhbər i.e.n., dos. Mənsur Bərxudarov

 

 

(Azərbaycan) Yaradıcılığın Üç Mərhələli Modeli.Turan Suleymanov
yardiciliq

Извините, этот техт доступен только в “Азербайджанский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Son zamanlarda cəmiyyətimizdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri yaradılıq (creativity)  fəaliyyəti  ilə bağlıdır. Bunun da əsas  səbəbi  yaradıcı insanlara  bütün  dövrlərdə böyük  ehtiyacın olmasıdır.Ona  görə ki, yaradıcı  insanlar  həmişə yeniliklər (innovation) gətirir,  zamanın gedişinə  təsir  göstərir , cəmiyyətin inkişafında  mühüm  rol oynayır.  Bu yazımda dar bir çərçivədə olsa da, yaradıcı fəaliyyət  və yeniliklərlə  bağlı bir sıra  fikirlərimi  sizinlə bölüşmək istəyirəm.

İngilis dilindəki “creativity” sözü  dilimizdə yaradıcılıq kimi tərcümə olunur. Yaradıcılıq həm təşkilatı səviyyədə , həm də cəmiyyət səviyyəsində inkişafın əsas amillərdən biri kimi qəbul olunur.  Təsadüfi deyil  ki, dünyanın aparıcı şirkətləri işə qəbul  zamanı fərdlərin qabiliyyətləri və bacarıqları sırasında yaradılıq  fəaliyyətinə  xüsusi önəm verirlər.  Eyni zamanda əksər tanınmış  şirkətlər, təşkilatı səviyyədə yaradıclığı təşviq edir və yaradıcı fikirləri qiymətləndirilər. Hətta bəzi şirkətlər yaradıcılığa özlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının əsas vasitələrindən biri kimi baxırlar.

Yaradıcılıq  istifadəyə yararlı və dəyişik ideya yaratma   qabiliyyəti kimi başa düşülür. Təşkilatı səviyyədə yeniliklərin yaranması prosesinə müxtəlif yanaşmalar və nəzəriyyələr mövcuddur. Belə yanaşmalardan biri də  üç mərhələ modelidir.

Üç mərhələ modelinə görə yaradıcılıq  fəaliyyət üçün ilk növbədə səbəblər olmalıdır. Yaradıcılıq potensialı və yaradıcılıq  mühiti yaradıcı davranışın əsas səbəbləri kimi xarakterizə olunur.  Fövqəladə yaradıcılıq qabiliyyəti ilə fərqlənən insaların xarakteristikalrının  müəyyən qismi əksər insanlarda da mövcudduir. Lakini bu xaraketerisitkalrın çoxluğu insanların yaradıclıq potensialını daha artırır. Bundan başqa, insanların bilik və bacarığı, peşəkarlığı və hər hansı sahə üzrə dərin  məlumatları  onların yaradıcılıq potensialını artıran amillərdən hesab olunur.

Yaradıcılıq potensialının olması özluyundə yaradıcılıq üçün kifayət deyil. Çünki ətraf mühit amillərinin yaradıcılıq potensialının tətbiqində böyük təisiri  mövcuddur. Misal üçün ən önəmli ətraf mühit amillərində biri motivasiyadır. Əgər yaradıcılıq potensialı olan işçinin motivasiyası yoxdursa, onda onun yaradıcı işçi olma ehtimalı çox azdır. Təşkilatlarda olan mükafatlandırma sistemi yaradıcılıq potensialının tətbiqinə təsir göstərən digər önəmli ətraf mühit amildir. Araşdırmalar göstərib ki, Hofstede-in mədəniyyət ölçüsündə individualizm üzrə yüksək rəqəmləri olan ölkələr digərlərindən daha çox yeniliklər tətbiq edirlər.  Digər önəmli ətraf mühit  amili isə, təşkilatın rəhbəri (lideri) və onun təşkilatda yaratdığı təşkilatı mühitdir.

Yuxarıda qeyd olunanlar mövcud  olduğu zaman şirkətlərdə işçilərin yaradıcılıq davaranışı meydan çıxır. Yaradıcılıq  fəaliyyəti     dörd  mərhələdən ibarətdir. Birinic mərhələ  problemin mövcudluğunun dərk  edilməsi  və onun həlli üçün yaradıcı davranışa ehtiyacın məyyən olunmasının vacibliyidir.

Yaradıcı fəaliyyətin  ikinci mərhələsində fərdin şüurunda problemin mümkün həll variantlarlarının məyyən olunması üçün informasiyanın toplnaması prosesi baş verir.

Üçüncü mərhələdə   məlumat və biliklərin əsasında problemin həlli üçün ideyaların yaranması prosesidir.

Yaradıcı  fəaliyyətin  dördüncü mərhələsində ideyaların  qiymətləndirilməsi prosesi baş verir. Bu zaman problemin  həlli üçün ən yaxşı variant qiymətləndirilir və  seçilir.

Yradıcılıq davranışının son məhsulu yaradıclıq nəticəsi adlanır. Yaradıclıq nəticəsi gətirilən yenilik və faydalılığna görə mühakimə oluna bilən ideya və ya problemin həlli yolu kimi tərif oluna bilər. Yaradıcılıq nəticəsinin təkcə yenilik olması kifayət etmir. Bu yenilik həmçinin problemin həllində faydalı olmalıdır.

Son olaraq qeyd etmək istərdim ki, yaradıcı davranışın baş verməsi və onun innovasiyaya çevrilməsi üçün təşkilatı iqlim/mühit  çox onəmli rol oynayır. Səhiyyə sektorunda aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki,  sadəcə innovasiyanın güclü şəkildə dəskləndiyi müəssisələrdə əksər hallarda yaradılıq innovasiya ilə nəticləndmişdir.

Turan Suleymanov

Menecment muellimi,

Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi

UNEC

Qeyd: Yazıda istifadə olunan məlumatların mənbəyi aşağdakılardır:

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational behavior. Boston: Pearson.

Robbins, Decenzo &Coulter, (2013). Fundamentals of Management.  Prentice Hall, Inc.

 

Перейти к верхней панели